Odd-eyed is een begrip onder Kattenfokkers

Een kat met odd-eyed ogen is een dier met één oranje/geel/groen/bruin en één blauw oog. Meestal zijn katten met deze speciale oogkleur wit. Het komt voor bij compleet witte katten alsmede katten die overwegend wit van kleur zijn met slechts weinig gekleurde vachtdelen. In beide gevallen is er in het blauwe oog een van de twee pigmentlagen missend.

De iris bepaalt de kleur van het oog zoals wij die ervaren. Een oog met weinig pigmentatie is blauw en een oog met veel pigmentatie is oranje/geel/groen/bruin. De kleur van de iris is een polygene eigenschap en wordt bepaald door het aantal en type van pigmenten.  Mens en dier hebben vele fenotypevariaties. Deze oogkleurvariatie ontstaat door verschillen in de verhouding tussen de twee types  melanine  namelijk:  eumelanine en feomelanine.

 

12045242_10207635443314491_3785141024992604735_o.jpg

 

Drie elementen in de iris dragen bij tot de uiteindelijke kleur. De hoeveelheid melanine in het pigmentepitheel, de hoeveelheid melanine in het stroma (iris) en de dichtheid van het stroma. Alle ogen bevatten in het epitheel het zwarte pigment eumelanine. De dichtheid van het stroma bepaalt vooral de hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt door het onderliggende pigmentepitheel. Ook kan iemand twee verschillende kleuren irissen hebben. Dit wordt heterochromie genoemd. Heterochromie is de medische benaming van kleurverschil in de iris van het linker- en rechteroog, of waarin één iris verschillende kleuren heeft. Twee verschillend gekleurde ogen is zeer zeldzaam en wordt heterochromia iridum genoemd. Kleurverschil in één oog komt wat vaker voor en wordt heterochromia iridis genoemd.

Oorzaken: Dit kleurverschil in de verschillende lagen van het regenboogvlies van de ogen komt door een fout in de pigmentkleuring. Het komt bij mensen zelden voor en sporadisch ook bij katten en honden. Bij deze twee diersoorten gaat het dan meestal om respectievelijk compleet witte en overwegend witgekleurde dieren. Heterochromie kan erfelijk zijn.

Heterochromie ontstaat ook vaak na een ontsteking aan het regenboogvlies en veroorzaakt vaak een ongelijke pupillenwijdte. Het kan uiteindelijk tot grijze staar of andere vertroebelingen leiden. Alleen twee verschillende kleuren ogen, waarbij andere symptomen afwezig zijn, is altijd erfelijk. Deze vorm wordt eenvoudige heterochromia genoemd.

Oorzaken van buitenaf die heterochromie veroorzaken zijn onder andere een bloeding die in het oog heeft plaatsgevonden, een ontsteking, beschadiging van het oog door een ongeluk, langdurig gebruik van oogdruppels of een tumor in het hoofd. In deze gevallen is de pigmentvorming in het oog aangetast.

 

iris oog2.gif

 

In het geval van een compleet witte kat is dit fenomeen gekoppeld aan de genetische factor W (dominant Wit) die de pigmentvorming in de vacht en oog of oor remt. In dit geval kan, meestal aan de kant van het blauwe oog, ook doofheid of slechthorendheid van het oor voorkomen. Bij deze compleet witte dieren is het in wezen een van de effecten die kunnen optreden bij het syndroom van Waardenburg: Kenmerken: Bij één / twee of gedeeltelijk blauwe ogen kan  éénzijdige of dubbelzijdige doofheid / gehoorverlies optreden. Fokkers van kattenrassen waar compleet wit voorkomt testen hun witte fokdieren via de “Bear test”. Met dove of slechthorende katten mag niet worden gefokt, ook wordt er niet  met andere compleet witte exemplaren verkruist.

Bij gekleurde katten met veel wit in de vacht komt geen doofheid voor. Hier is de pigmentremming gekoppeld aan het dominante gen S (piebald white spotting) en beperken de effecten zich tot het soms missen van een pigmentlaag in een oog en worden de tastharen in het binnenoor niet aangetast.

 

Bron: Wikipedia


2008 | 2018

e-mail: caroline@bloomingcoons.nl    telefoon: +31(0)6-39145459

KvK60012439 - BTW154781101B01 

Veldhoven, Nederland.